Suchý ľad - bezpečnosť používania

Suchý ľad má extrémne nízku teplotu -78,5 ° C a jeho výpary sú ťažšie ako vzduch a klesajú k zemi. Je bez zápachu, nepáchnuce, bez chute, netoxický, nehorľavý a nejedovatý. Treba však zachovať bezpodmienečné zásady bezpečnosti pri jeho používaní.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI:

1. Zodpovedajúce mechanické vetranie v miestnostiach, kde sa skladuje suchý ľad.

2. Skladovanie v nádobách nie úplne tesných, aby bola možná pomalá sublimácie.

3. Kontajnery / termoboxy so suchým ľadom postavené v označenom, zatienenom, pokiaľ možno chladnom mieste.

4. Bezpečnostný list a návod BOZP vyvesené na viditeľné m mieste k náhľadu.

5. Obmedzenie doby otvorenia veka obalu / kontajnera na obmedzenie sublimácie.

6. Nainštalovanie kyslíkových snímačov a senzorov pre stráženie hladiny CO2 vo výške 30-50 cm od zeme.

7. V prípade alarmu poklesu hladiny kyslíka v miestnosti prevedení okamžitej evakuácie.

8. Používanie osobných ochranných pomôcok, ktoré predchádzajú omrzlinám dlaňou - rukavice a popálením tela - úbor s dlhými rukávmi a nohavicami, ochranná obuv - riziko vzniku popálenín I., II. Alebo dokonca III. stupňa.

9. Ochrana očí - používanie osobných ochranných pomôcok - okuliare / štít.

10. Zákaz konzumácie.

PRVÁ POMOC

  • Kontakt s kožou (popálenia) - popálené miesta premyte vlažnou vodou po dobu najmenej 15 minút, obväzov sterilným obväzom a privolajte pohotovosť.
  • Kontakt s očami (popálenia) - popálenie očí premyte vlažnou vodou po dobu najmenej 15 minút, obväzov sterilným obväzom a zaistite pomoc očného lekára.
  • Inhalácia výparov - v prípade omdletie vyneste poškodeného na čerstvý vzduch a uložte v bezpečnej polohe, a potom privolajte lekársku pomoc.
  • Prehltnutí granulátu - suchý ľad nie je konzumovaný, môže vážne poškodiť tráviacu sústavu, ihneď privolajte pohotovosť.

bezpecnost-suchy-led

V prípade otázok sa prosím kontaktujte s dodávateľom:

ADENELA CZ, s. r. o. 

Oblá 458/77

634 00 Brno 

Tel. +421 221 201 004

info@suchylad.eu www.suchylad.eu 

Bezpečnostné pokyny si môžete stiahnuť zde.