Suchý ľad - použitie

Suchý led - použití

Suchý ľad má celý rad využitia. Na tejto stránke rozoberáme tie najčastejšie. Ak vás zaujíma, ako konkrétne môže táto látka pomôcť aj vám, napište nám.

Hoci je manipulácia so suchým ľadom spravidla jednoduchá a bezpečná aj pre laikov (ľad je napríklad súčasťou drinkov pri barmanských vystúpeniach), vždy je samozrejme lepšie, keď dodržíme určité pravidlá. Pridali sme preto tiež podrobné informácie, ako s touto látkou manipulovať.

VLASTNOSTI A POUŽITIE SUCHÉHO ĽADU:

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI SUCHÉHO ĽADU

Suchý ľad je chemicky oxid uhličitý v pevnom skupenstve. Medzi jeho najvýraznejšie vlastnosti radíme teplotu tuhnutia, ktorá dosahuje -79oC. Suchý ľad je hygienicky nezávadnú a bakteriostatickú látkou bez zápachu. Vzhľadom k veľmi nízkej teplote neobsahuje choroboplodné zárodky. Od klasického ľadu sa líši hneď v niekoľkých vlastnostiach:

 1. Má výrazne nižšiu teplotu tuhnutia než bežný ľad.
 2. Za atmosférickej teploty sa netopí, ale sublimuje, pričom dochádza k uvoľneniu plynného oxidu uhličitého (CO2).

 

Vysvetlenie - sublimácia je dej, pri ktorom látka prechádza z pevného skupenstva do plynného, bez toho aby sa menila v kvapalinu.

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL Aj CATERING

Suchý ľad je nepostrádateľnou látkou pre tých, ktorí pracujú s potravinami. Používa sa ako pre ich samotnú výrobu, tak aj skladovanie a prepravu (vrátane profesionálneho cateringu). Okrem iného je potrebný aj v ďalších súvisiacich oblastiach, ako je napríklad vinárstva.

Použijú pri výrobe potravín

veľkoobjemové prípravne pokrmov používajú suchý ľad na chladenie pokrmov. Dôvodom je ochrana pokrmu pred znehodnotením, zabezpečenie správnej výrobnej teploty a hygienickej nezávadnosti.

Príprava veľkého množstva pokrmov, zvlášť ak sa jedná o veľké objemy, zahŕňa aj chladenie polotovarov. Ak by k nemu nedošlo, môže sa surovina znehodnotiť (napríklad pri separácii a mletie mäsa). Chladenie je dôležité aj v pekárňach pri miesenie cesta. Použitie suchého ľadu pri týchto činnostiach zaručuje udržanie správnej teploty. Navyše sa jedná o postup, ktorý je hygienicky úplne nezávadný.

Niekoľko príkladov použitia v potravinárstve:

 • Príprava mletého mäsa, jeho miešanie a separácia
 • Miesenie väčšieho množstva cesta
 • Vinárstvo - chladenie čerstvého hrozna (ochrana pred skorou fermentáciou)
 • Výroba piva - chladenie rmutu pri jeho odležaní a zabezpečenie správnej chuti piva
 • Chladenie nápojov a príprava sorbetov

SKLADOVANIE POTRAVÍN

Bez použitia suchého ľadu by nebolo možné zabezpečiť distribúciu potravín medzi konzumentmi.

Bezproblémové skladovanie zmrazených alebo chladených potravín je kľúčové nielen pre veľkosklady obchodov, hotelov a reštaurácií, ale aj pre personál zaisťujúce občerstvenia vo vlakoch a lietadlách. Použitie suchého ľadu je pre tieto účely veľmi vhodné, pretože suchý ľad netopí (nehrozí rozmočeniu a znehodnotenie tovaru) a nemôže obsahovať žiadne choroboplodné zárodky.

A ktoré odvetvia využívajú suchý ľad?

 • Veľkosklady obchodov, hotelov a reštaurácií
 • Skladovanie potravín vo vlakoch a lietadlách
 • Skladovanie hotových pokrmov na svadobných a firemných rautoch

VINÁRSTVO

Suchý ľad sa s úspechom používa pri spracovaní niektorých bielych odrôd vína. Pomáha totiž zastaviť prehrievaniu hrozna, čím sa bráni začiatku predčasné fermentácie.

TRANSPORT OBJEKTOV potrebujúcich CHLAD

Ak pracujete vo vede alebo vo farmaceutickom priemysle, určite už ste sa dostali do situácie, kedy ste potrebovali odoslať nejaké vzorky. Dosť často sa jedná o biologický materiál alebo nejakú chemikáliu, ktorá musí byť uchovávaná pri určitej teplote, inak sa znehodnotí. Takéto zásielky sa väčšinou balia do polystyrénových krabíc, ktoré sú vyložené suchým ľadom. Suchý ľad síce postupne sublimuje, ale požadovaná teplota sa v krabici udrží 2-3 dni.

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL Aj CATERING

Mnohé liečivá, biologické alebo chemické vzorky potrebujú pre svoj prevoz, skladovanie, prípadne i kultiváciu uchovanie pri nízkej teplote. V týchto prípadoch sú suchým ľadom vyložené polystyrénové krabice, ten si počas prepravy postupne sublimuje a udržuje tak požadovanú teplotu dva aj viac dní. Laboratóriá suchý ľad využijú pri testovaní stability chemických a biologických vzoriek za nízkych teplôt.

ZÁBAVNÝ PRIEMYSEL

KÚZLA NA BARU

Vďaka efektom, ktoré suchý ľad vytvára pri kontakte so vzduchom alebo s horúcu vodu, je veľmi obľúbený u barmanov. Umožňuje im vytvárať najrôznejšie dymové efekty, ktoré sublimácie suchého ľadu vytvára. Veľa obľúbený je napríklad trik studeného, ale dymiace nápoje, nalievanom z moka kanvičky, ako by bol horúci. Na barovom pulte vyzerá taky veľmi efektne sada drinkov, z ktorých sa valí chuchvalce hmly.

Suchý ľad sa taky dá použiť aj na obyčajné ochladenie nápojov alebo pri výrobe sorbetov..

kúzelnícku VYSTÚPENIE

Už sme spomenuli, že suchý ľad je skvelý na "kúzla na bare". A samozrejme rovnako tak ide o skvelú súčasť klasických kúzelníckych predstavení. Suchý ľad podtrháva atmosféru a zároveň umožňuje umelci odviesť pozornosť publika.

DYMOVÉ EFEKTY

Dym valiacich sa po javisku alebo tanečnom parkete dokáže navodiť tú správnu, mierne tajomnú atmosféru na každej akcii. Jednou z najlacnejších variantov, ako tohto efektu docieliť, je práve pomocou suchého ľadu. V tomto prípade ale budete potrebovať o niečo väčšie množstvo, zvyčajne jeden až viac blokov o váhe niekoľko kilogramov. Tie potom stačí preliať horúcou vodou.

ČISTENIE OBJEKTOV

V posledných rokoch sa čistenie tryskaním suchého ľadu stalo veľmi vyhľadávanou metódou pre odstraňovanie organických i anorganických nečistôt z najrôznejších povrchov. Na znečistené miesta sa namieri prúd cca 3mm veľkých peletiek, ktoré ešte pred dopadom alebo pri ňom sublimujú. Ich pôsobením sa vrstva nečistôt stáva krehkejšie a krehkejšie, až sa nakoniec rozpadne. Samotný povrch predmetu zostáva nepoškodený, takže sa tento spôsob čistenia môže použiť aj na smaltované povrchy alebo sochy s veľkou historickou hodnotou.

LIKVIDÁCIA PARAZITY + odpudzovač komárov

Pokiaľ máte doma nevítané hmyzie návštevníkov, ako sú napríklad mole alebo ploštice, už sa nemusíte trápiť nekonečným skúšaním najrôznejších metód likvidácie. Namiesto toho si kúpte malé množstvo suchého ľadu. V prípade ploštíc potom stačí vyrobiť malú pastičky (krabičku) naplnenú suchým ľadom a posypanú detským púdrom, z ktorej už sa votrelci nedostanú.

Mole zničíte tým, že ich vystavíte ochladenie. Oblečenie, ktoré je napadnuté, alebo u ktorého máte podozrenie, zatvorte do igelitového vreca spolu s malým množstvom suchého ľadu. Nízku teplotu, ktorá tam vznikne, neprežije ani dospelý, ani nakladené vajíčka. Podobný ničivý účinok môže mať nasypanie suchého ľadu do krtkovia nôr.

hasiace prístroje

Pokiaľ hovoríme o suchom ľade, ťažko môžeme opomenúť aj jeho využitie pri likvidácii požiarov. Hasiace prístroje, ktoré bežne vídame v budovách, sú veľmi často naplnené oxidom uhličitým, ktorý pri vypúšťaní vytvorí tzv. Sneh a následne vysublimuje. Tieto prístroje sú určené predovšetkým pre hasenie elektrických zariadení pod prúdom, horľavých kvapalín alebo kovov.

ĎALŠIE PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE

 • Zušľachťovanie ocele - oceliarne vyrába rôzne kvalitné druhy ocele, ktoré v procese výroby potrebujú oi. Aj rýchlo schladiť.
 • Vytvrdzovanie hliníkových nitov - hliník je nekorozívny, ale mäkký materiál, ktorého rýchlym ochladením môžeme docieliť vyššiu tvrdosti.
 • Zmrazovanie strojných dielov pri montážach.

ZÁHRADA A KVETY

V neposlednom rade suchý ľad využijú aj záhradkári, ktorí sa vďaka jeho účinkom zbaví nepozvaných hostí, ako sú krtkovia, hlodavcami alebo potkany. Stačí, ak kúsok suchého ľadu vloží do dier po týchto živočíchoch. Je to veľmi jednoduchá, ale účinná metóda.

Transport kvetov do kvetinárstva môže spôsobiť ich zvädnutí. Ukazuje sa, že ak kvety správne schladíme za použitia suchého ľadu, potom vydrží oveľa dlhšie. Ale pozor, neznamená to, že kvety vystavíme priamemu kontaktu s látkou.

DODANIE V termoboxy ľubovoľnej veľkosti

Termobox na suchý led

Túto látku sme schopní vám dodať v boxoch ľubovoľnej veľkosti.

Pre menšie dodávky napríklad do škôl na pokusy prípadne do reštaurácií na zážitkovú gastronómiu sú tu menšie boxy:

Pre priemyselné využitie, kde je odber v stovkách kg boxy viď. nižšie. Vždy ale záleží, čo zákazník chce a preferuje. Vieme v zásade dodať ľubovoľný box.

Suchý ľad možno dodať hneď v niekoľkých variantoch:

 • bloky
 • plátky
 • pelety (granule)

MANIPULÁCIA A BEZPEČNOSŤ

Ako je vidieť, suchý ľad dokáže uľahčiť nejednu ľudskú činnosť. Ale rovnako ako pri používaní iných chemických látok, aj u suchého ľadu si musíte dať pozor na manipuláciu a dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Ak budete náležite opatrní, bude vám veľmi dobrým pomocníkom aj zdrojom zábavy.

Pre prácu (manipuláciu) so suchým ľadom je nutné dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá:

 • Vždy používajte ochranné rukavice, príp. okuliare.
 • Chráňte svoju pokožku pred priamym kontaktom so suchým ľadom (hrozí popálenie).
 • Dbajte na správne uskladnenie suchého ľadu mimo dosahu detí.
 • Pri preprave ho oddeľte od ľudí (pri sublimáciu vzniká nedýchateľný CO2).
 • Pri preprave automobilom vždy dostatočne vetrajte.

Praktické tipy

Na záver dva praktické typy pre prácu so suchým ľadom:

 • Pre udržanie nízkej spotreby suchého ľadu pri transporte termoboxy vždy prepravovať čo najchladnejšom prostredí. U termoboxov dbajte na to, aby steny boli čo možno najhrubší.
 • Prázdny priestor v boxoch vyplňte polystyrénovou drťou alebo novinami, tým zaistíte menšiu spotrebu suchého ľadu. Podstatné zníženie spotreby suchého ľadu je možné dosiahnuť použitím kvalitných termoboxov či termokontejnerů.

Fotky: freeimages.com